Stanowienie aktów prawa wew. - Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wew.

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje:

  • zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 38, ze zm.).

Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz decyzji, wytycznych i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji. Zarządzenie nie dotyczy decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w indywidualnych sprawach w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw.


W zakresie projektowania aktów normatywnych stosuje się przepisy:

  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.).

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 29.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Matuszczak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Matuszczak
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matuszczak
do góry