Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

              W Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcją kancelaryjną – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych.

 
Sprawy do realizacji wnoszone są do Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej osobiście lub pisemnie na adres:
 
Komenda Powiatowa Policji
w Łęcznej
Ul. Księży Wrześniewskich 10
 
bądź za pośrednictwem faksu:
 
(81) 752 72 44
 
              Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu w dziennikach korespondencyjnych znajdujących się w Zespole Prezydialnym. Następnie dekretowane przez Komendanta Powiatowego Policji lub I Zastępcę Komendanta Powiatowego i przekazywane właściwym Wydziałom lub pracownikom Zespołów/Jednoosobowych Stanowisk do realizacji.
 
              W celu uzyskania informacji o stanie przekazanych spraw, kolejności ich załatwiania rozstrzygania możliwy jest kontakt telefoniczny dane teleadresowe

W sprawach pilnych należy kontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 24.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Matuszczak Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matuszczak
do góry